LIST OF ENGINEERS IN KADAPA ZONE
Sl.
No.
Name  Designation Cell No.
1 Sri S. Sreeramulu,  CE 9440811133
2 K.Soma Sekhar SE/TC/KDP 9440811006
3 N. Prathap Kumar, SE SE/Constn/KDP 9440811127
4 Chandra Sekhar SE/O&M/KNL 9440811126
5 B.S. Venakta Swamy SE/O&M/KDP 9440811125
6 L. Murali Sagar SE/OMC/TPT 8332975620
7 Muzaruddin SE/OMC/ATP 8332975614
8 T Gowri shankar SE/TLC/KNL 9440907161
O/o SE/O&M/Kadapa
1 B.S. Venakta Swamy SE/O&M/KDP 9440811125
2 M. Hemantha Kumar AO/O&M/KDP 9490154256
3 G. Venakta Subbaiah ADE/O&M/KDP 9490154201
4 H. Vijaya Lakshmi PO/O&M/KDP 9491043214
5 B. Sreelakshmi AE/O&M/KDP 9490154207
6 M. Siva Kishore Kumar AE/O&M/KDP 9490154206
7 P.V. Srinivasa Rao DE/HLSD/KDP 8332983757
8 S. Anil Kumar Reddy ADE/HLSD/KDP 9440811141
9 Chandra Mohan Giri AE/HLSD/KDP 9491030015
10 Chandra Mohan Giri AE/HLSD/KDP 9490154244
O/o. CE/KDPZ/KADAPA
12 Sri P. Murali Krishna,  SAO 9490611959
13 Sri M.Venkata Subbaiah,  DE/Tech 8332983755
14 Assistant Secretary (VACANT) AS 9490154258
15 Sri E. Ravindra,  ADE-1 9490154200
16 Sri S. Sreenivasulu,  ADE-II 9491045264
17 Sri M. Hemantha Kumar,  AO 9490154255
18 H. Vijaya Lakshmi, I/C PO 9490154257
19 Sri B.S. Muhammad Saqib,  AE-1 9491030418
20 Smt Salony Vinay Kumari,  AE 9490154205
21 Sri K. Sree Ramana,  AE 9491045336
22 Smt M. Shalini,  AE-IV 9490154204
23 Smt C. Sumathi,  AE/Civil 9490154030
DE/O&M/YERRAGUNTLA
24 V. Swamy Naik DE 9440811130
25 P.V. Ramana Reddy ADE/M/YTL 9440810969
26 T. Anand ADE/L/YTL 9491061035
27 B. Ravi Mohan Reddy ADE/M/PLVD 9491061142
28 Srinivasa Varama ADE/M/KDPRM 9491061038
29 U. Chandra Sekhar ADE/M/TMPRM 9491067132
30 P. Annapurna AE/T/YTL 9490154210
31 C. Bharath AE/M/YTL 9490154242
32 V.V. Ramajaneyulu AE/M/BCL 7382294407
33 V. Vidyawathi AE/M/PDTR 9490154224
34 B. Kiran Kumar AE/M/JMDG 9490154216
35 M. Siva Naik AE/L/YTL 9490154249
36 K. Ramakrishna AE/M/220 KV/PLVD 9491061143
37 Nageswer Reddy AE/M/TMPRM 9490048530
38 C. Mysura Reddy AE/M/BPNR 9490154213
39 B. Babu AE/M/132 KV/PLVD 9490154234
40   AE/M/KDPRM 9491043218
SE/400 KV/O&M/KADAPA
41 M. Koteswar Rao SE/400 KV/OMC/KDP 8332975619
42 D.V. Krishna Kumar DE/400 KV/MRT/KDP 9440811140
43 N. Sreedhar AAE/Techl./400 KV/KDP 9491768743
44 B. Purushottam EE/400 KV/Constrn./KDP 8332983756
45 G. Naga Mallesu EE/400 KV/Constrn./KDP 9492039454
46 A. VENUGOPAL AAE/400 KV/Constrn./KDP 9492039530
DE/O&M/KADAPA
47 D. Rajagopal Reddy DE/TL&SS/Kadapa 9440811128
48 G.K. Veerabhadraiah ADE/M/Kadapa 9440810967
49 Ramana Reddy ADE/M/220 KVSS/C.K.Palli 9440810974
50 Srinivasulu ADE/M/RJP 9440810965
51 P.V. Varaprasad ADE/M/Mydukur 9490154202
52 P. Sreenathudu ADE/M/Kodur 9440810973
53 C. Ram Mohan ADE/L/Kadapa 9491049367
54 G.S. Chowadaiah ADE/SLDC/C.K.Palli 9490154203
55 T. Kamalakar AE/M/Kadapa 9490154237
56 B. Mallikarjuna Prasad AE/L/Kadapa 9490154246
57 B. Venkateswara Reddy AAE/M/C.K.palli 9491043217
58 D.V.Srinivasulu AE/M/Mullavanka 9491043220
59 K. Venkata Ramana AE/M/RCT 9490154228
60 P. Keerthana AE/T/Kadapa 9490154208
61 K. Venkata Ramana AE/M/Badvel 9490154212
62 Ganesh Reddy AE/M/RJP 9490154240
63 D. Sreenivasulu AE/M/Porumamilla 9490154223
64 C. Suraya Narayana AAE/M/T.G.Palli 9490154232
65 Govardan AE/M/Vontimitta 9490154235
66 G. Konda Reddy AAE/M/Mydukur 9490154239
67 P.Imdad Basha AE/ALDC/C.K.Palli 9490154254
68 M. Raja Sekhar Raju AAE/M/Kodur 9491043221
69 Zebiulla Basha Attar Ismail AE/L-2/Kadapa 7382294409
    DE/MRT/PROTECTION/KADAPA  
71 C. Sri Rama Chandra Moorthy DE/MRT/Kadapa 9440811131
72 A.V. Kishore Kumar ADE/MRT/KDP 9440811142
73 P. Harshwardan Reddy AE/MRT/KDP 9490154250
74 R. Ramakrishna AE 9490154251
75 K. Vijaya Baskar Reddy ADE/MRT/YTL 9491045349
76 M. Eswar Reddy AE/MRT/YTL 9491030760
77 V. Ramu AE/MRT/YTL 9491030761
78 Chandra Mouli ADE/TRE&Protection/KDP 9440811153
79   AE/TRE&Protection/KDP 9490154270
80 S. Reena Sultana AE/T/O/O DE/MRT/kdp 9491030417
    SE/OMC/TIRUPATI  
81 L. Murali Sagar SE/OMC/TPT 8332975620
82 Vikram DE/Transmission/OMC/TPT 8332983758
83 Sreenivasulu Reddy ADE/Techl./OMC/TPT 9440817043
84   AE/Tech./OMC/TPT 9491768395
85 S. Mushrath AE/Techl.,/DE/TL&SS/TPT 9490154209
86 M. Chinna Babu AE/M/Chandra Giri 9490154214
87 T. Geetha AE/M/Nagari 9490154220
88 S. Hariprasad AE/M/Pakala 9490154221
89 C. Kuppaiah AE/M/Puttur 9490154227
90 Y. Rama mani AE/M/Rumpicherlla 9490154229
91 V.N. Drakshayani AE/M 9490154231
92 N. Gopi AAE/M/Tirupati 9490154233
93 T. Narayana Swamy AE/M 9490154241
94 M. Bala Saravanan AE/Lines/Renigunta 9490154248
96 T. koteswara Rao AE/M/nagalapuram 9440680338
97 S.R. Ramesh Kumar AE/ 7382937424
98 C. Subramanyam Reddy DE/TL&SS/Tirupati 9440811129
99 E. Sreenivasula Reddy ADE/M/TPT 9440810977
100 K.V. Chandra Sekhar ADE/M/Renigunta 9440810964
101 T. Dushyanta reddy ADE/Lines/Renigunta 9491049361
102 G. Rajendran ADE/M/Nagari 7382294408
103 E.V. MAHESWARA REDDY DE/MRT/TPT 9491045414
104 A. Lavanya AE/Techl., MRT/TPT 9491073761
105 M. Chinnappa Sekhar ADE/TRE&Protection/TPT 9440811152
106 T. Uday Kumar ADE/MRT/Renigunta 9440811143
107 N. Sreedhar ADE/MRT/Chittoor 9491061139
108 R. Ramana Raju ADE/MRT/400 KV/Chittoor 9440817032
109 M. Kalyana Chakravarthi AE/MRT/Renigunta 9490154253
110 B. Jagadeesh AE/MRT/Chittoor 9490154252
111 N. Sunil Kumar AE/MRT/400 KV/Chittoor 9491043212
112 V. Ravindra AEE/CIVIL/Kadapa 9490154037
113 N. Sreedhar Rao AE/CIVIL/KDP 9491063309
114 P.V. Krishna Reddy AE 9490154034
115 M. Ravi Kumar AEE/Civil/TPT 9490610565
116 T. Mohan Kumar AAE/ 9491060866
    DE/400KVSS/CHITTOOR  
117 K.V.S. Ramana DE 9440817030
118 Ramana Raju ADE/M/400 KV/Chittoor 9440817031
119 B. Naga Balaji ADE/Lines/400 KV/Chittoor 9440680337
120 M.Sunil Kumar AE/Lines/400 KV/Chittoor 9490154243
121 T. Tulasi Babu AE/Lines/400 KV/Chittoor 9491043213
122 M.Sunil Kumar AE/MRT/400 KV/Chittoor 9491043212
123 Ramana Raju ADE/MRT/400 KV/Chittoor 9440817032
    DE/OMC/CHITTOOR  
124 Ranganayakulu DE/TL&SS/Chittoor 9491045267
125 B.K. Sreedhar Kumar ADE/M 9440810968
126 Prakash Reddy  ADE/Palamaneru 8332957620
127 C. Manohar Reddy ADE/M/Kalikiri 9440810966
128 Rajesh AE/M/Chittoor 9490154236
129 G. Suresh AE/M/Palamaneru 9490154222
130 Jayaraju AE/M/Santhi Puram 9490154230
131 P. Rajitha AE/M/Kuppam 9490154218
132 K. Lakshmana Pilli AAE/Lines/Chittoor 9490154245
133 Venkata Ramana  ADE/Lines/Chittoor 9490154247
134 K. Rajesh Babu AE/M/B.K. Kota 9490154238
135 P. Hymavathi AE/M/B.K. Kota 9490154211
136 J. Muni Lakshmi AE/M/ 9490154226
137 B. Salman AE/M/M Palli 9490154219
138 K. Yamani AE/M/Gurramkonda 9490154215
139 R. Lokesh Babu AE/Techl.,/DE/TL&SS/CTR 9491030755
140 B.L. Saptagiri AAE/M/K.P. Mitta 9490154217
141 Yamini AE/M/Kalikiri 9490154238
SE/Construction/AP TRANSCO/KADAPA
143 K.S. Basha, EE EE/Constn/KDP 9440811138
144 I. Gurappa, EE/Civil EE/Civil/KDP 9490153066
145 B. Narendra Babu, AEE/Civil AEE/Civil/KDP 9440817359
146 Y. Satish Kumar, ADE/Stores ADE/Stores 9440817037
147 M. Subba Reddy, AEE AEE/Constn/KDP 9440817036
148 S.J.W. Palestine, AEE ADE/Tech. 9490154259
149 D. Ranjith Kumar, AEE AEE/Constn/KDP-II 9490154260
150 N. Rama Krishna Reddy, AO AO/Constn.KDP 9440680301
151 K. Murali, AE AE/Constn.KDP 9490154266
152 G.V. Subbarayudu, AE AE/Constn.KDP 9490154267
153 G. Manohar Reddy, AE AE/Constn.KDP 9490154261
154 P. Niranjan, AE AE/Constn.KDP 9490154263
155 G.Manohar Reddy AE/PLVD/SD  9490154264
156 M. Anil Kumar Reddy, AAE AE/Constn.KDP 9490154265
157 A. Reddy Sekhar, AE/Civil AE/Civil/KDP 9490154029
158 M. Khader Valli, AAE/Civil AE/Civil/KDP 9490154031
159 P. Giridhar, AE/Civil AE/Civil/KDP 9490154027
160 S. Gopal Reddy, AE AE/Civil/KDP 9490154271
161 R. Prasad, AE AE/Stores/OD 9490154272
162 S. Mastan, AE AE/Tech 9440680324
163 K. Govinda Raju, AE AE/Transport 9491030410
164 P. Bala Krishna, AE AE/Constn.KDP 9491030411
165 V. Vijaya, AE/T AE/Tech 9491030412
166 D. Ajit Kumar Reddy, AE AE/Constn.KDP 9491060872
167 B. Prasanna Kumar, AE AE/Constn.KDP 9491060873
168 S. Madhavi, AEE/C AEE/Civil/KDP 8332957622
SE/O&M/Kurnool
169 Chandra Sekhar SE/O&M/KNL 9440811126
170 Nagaraju AO/O&M/KNL 9490154328
171 P.K.Ester Surekha PO/O&M/KNL 9490154329
172 Rajulaiah ADE/Tech 9490154273
173 Sumithra AE/Tech 9490154275
174 Sujith AE/Tech 9490154274
175 G,Babu Rajendra DE/MRT/KNL 9440811137
176 Narayanaswamy ADE/MRT/KNL 9440811150
177 P.Nageswer Rao ADE/TRE/KNL 9491043215
178 A.Goapaludu ADE/MRT/NDL 9491058597
179 V.K.Misra AAE/MRT/KNL 9490154324
180 M.Anjanaiah AE/MRT/KNL 9490154325
181 Ramakrishnudu AAE/TRE/KNL 9491030424
182 Venkateswer Reddy AAE/MRT/NDL 9491030742
183 K.Nirmala AE/Tech./MRT/KNL 8333994037
184 Srinivasulu Reddy AEE/Civil/KNL 9490154036
185 Sneha Jothi AE/Civil. 9491047027
186 V.Mallikarjuna AE/Civil/O&M/KNL 9491047038
187 Venkateswarlu ADE/Hot Line/KNL 9440810914
188 S. Prabhudas AAE/Hot Line/KNL 9490154308
189 S. Hussain Valli AAE/Hot Line/KNL 9490154309
190 K. Madusudan Rao DE/O&M/NDL 9440811136
191 V. Venugopal ADE/Lines/NDL 9440811145
192 M. Sivakumar ADE/M/N'Kotkur 9491045265
193 K. Narayana ADE/L/SSLM 9440811149
194 P. Venkateswarlu ADE/M/NDL 9440810971
195 G.Nageswer ADE/M/SY.Palli 9491043219
196 Sujitha AE/T/o/O DE/O&M/NDL 8333994038
197   AE/M/Allagadda 9490154282
198 Raghu AE/L/NDL 9490154316
199 Ramanaiah AE/M/Atmakur 9490154284
200 S.Immaniel AE/M/NDKTR 9493124507
201 Sreedevi AE/M/SSLM 7382296898
202 Durgaprasad AE/L/SSLM 9490154319
203   AE/M/Ankireddypalli 9490154283
204   AE/M/Banaganapalli 9490154285
205   AE/M/Cement Nagar 9490154286
206   AE/M/NDL 9490154303
207 M.Gopinath AE/M/SY.Palli 9491058552
208   AE/L/NDKTR 9492730682
209   AE/M/Malyala 7382937425
210 Sreeramkumar DE/O&M/KNL 9440811132
211 Chennareddy ADE/L/KNL 9440811144
212 Chandrasekhar ADE/L/Adoni 9440810978
213 Balaji ADE/M/AP Carbides 9440810972
214 Suresh Kumar ADE/L/Dhone 9491058551
215 V.Sowmya AE/T/O/o DE/O&M/KNL 9490154279
216 G.Subrahmanyam AE/M/Adoni 9490154280
217 V.Jagadeesh Kumar  AE/M/Dhone 9490154288
218 K. Nagaraju AE/M/Gudur 9490154289
219 Usman AE/M/PathiKonda 9490154294
220 Usman AE/M/Yemmiganur 9490154296
221 S.K.Abdul Khader AE/L/KNL 9490154315
222 Jeevan Kumar AE/M/Kambalapadu 7382937426
223 K. Krishna Babu AAE/M/AP Carbides 9490154302
224 N.Ramesh Babu DE/MRT&TRS/ATP 9440810960
225 AV.Giridhar ADE/MRT/ATP 9440811151
226 S.Mahaboob Basha ADE/MRT/HDPR 9491061025
227 K.Veeranarayana Reddy ADE/Trs/ATP 9492061252
228 E.Mahesh ADE/MRT/ATP 9490154278
229 B.Venkata Ramana AE/MRT/ATP 9490154322
230 V.Ravindra Reddy AE/MRT/ATP 9490154323
231 B.Venugopal Rao AE/MRT/HDPR 9491030762
SE/OMC/ANANTAPUR
232 Muzaruddin SE/OMC/ATP 8332975614
233   ADE/T/OMC/ATP 9492061292
234 Khader Basha PO/OMC/ATP 9490154258
235   AE/T-1/OMC/ATP 9492730683
236   AE/T-2/OMC/ATP 9490154326
237 Y.Sundara Babu DE/O&M/ATP 9440811134
238 K.Anila Priya AE/T/O&M/ATP 9490154276
239 G.Nagesh ADE/M/ATP 9440810975
240   AE/M/ATP 9490154298
241 M.Eswaraiah ADE/L/ATP 9440811146
242 M.Lokanath AE/L/ATP 9490154311
243 M.Shamshuddin ADE/M/GTY SS 9440810976
244 K. Rebaka AE/M/GTY SS 9490154299
245 N. John Babu AE/M/Guntakal 9490154290
246 J. Maruthi sivakrishna AE/M/Uravakonda 9491049701
247 M.Venkateswarlu ADE/L/Gooty RS 9440811148
248 S.Syam sunder AAE/L/Gooty RS 9490154313
249 N.Satya Narayana ADE/M/Gooty RS 9490154312
250 S. Pavani  AE/M/Gooty RS 9490154297
251 TSV.Ramana Prasad AE/M/Tadipatri 9490154306
252 D.Niranjankumar AAE/L/Tadipatri 9490154318
253   AE/M/Komatikuntla 9490154292
254 K. Narayana Reddy DE/O&M/WF/ATP 9491053461
255 B.V.Ramana Murthy ADE/O&M/WF/ATP 9440817033
256 B.Anjaneyulu AAE/WF/Tadipatri 9490154327
O&M DIVISION HINDUPUR
257 T.Srinivasulu DE/O&M/HDPR 8332983760
258 J. Kanyakumari AE/M/K.Durg 9490154301
259   AAE/M/Rayadurg 9490154305
260 M.Sreekanth Reddy ADE/L/Dharmavaram 9440811147
261 M.Kurha Parvathi AE/M/Dharmavaram 9490154287
262 S.Nagendra Nayak AE/M/Shapuram 8331610364
263 K.R.Ramesh Babu AE/M/Ramagiri 9440810970
264   ADE/M/Hindupur 9440810962
265 C.Sreenivasa Murthy AE/M/Hindupur 9490154300
266 N.Viswanatha Reddy ADE/L/Hindupur 9490154314
267 C. Devakumar AE/M/J'banda 9490154291
268 L.Rajasekhar ADE/L/Puttaparthi 9440817035
269 R.Geethanjali AE/M/Puttaparthi 9490154295
270 I.Sreenivamurthy AE/M/Kadiri 9490154281
Telecom Circle: Kadapa
1 S. ANANDA RAO SE/TC/KDP 9440811006
2 P. GORKI DE/TC/KNL 9440817694
3 K.S. RAGHUNANDAN DE/TC/KDP 9493124496
4 K. SOMA SEKHAR DE/TC/SSLM 9493124497
5 K. NARAYANA RAO AO/TC/KDP 9490426314
6 S. SREENIVASULU REDDY ADE/TC/KDP 9440817068
7 S. RAVINDRA BABU ADE/TC/NNR 9440817069
8 S. DURGA PRASAD ADE/TC/SSLM 9440817070
9 KOTILINGESWARA RAO ADE/TC/ATP 9440817071
10 G. HARI PRASAD NAIDU ADE/TC/TPT 9440817074
11 S. VENKATA RAMANA ADE/TC/RTPP 9440817390
12 SK. KHADER VALLI ADE/TC/GTY 9440817391
13 P.R. SUNDARAMURTHY ADE/TC/CTR 9440817044
14 G. MANAS KUMAR ADE/TC/KNL 9440817045
15 T.V. PAVANA PRASAD ADE/TC/CKP 9493124499
16 K. CHENNAKRISHNA REDDY ADE/Tech/KDP 9490153025
17 D. RAJESWARI AE/Tech/KNL 9490153026
18 P. DAYASAGAR AE/TC/KDP 9490153027
19 M. DHANANJAYA AE/TC/YTL 9490153028
20 P. RAVIKUMAR REDDY AE/TC/KNL 9490153029
21 N.R. SOWJANYA AE/TC/ATP-I 9490153033
22 D. GEETHANJALI AE/Tech/KDP 9491039211
23 G. UMMESALMA AE/Tech/KDP 9491039212
24 V. CHANDRA SEKHAR AE/TC/TPT 9491039213
25 A. VIJAYA KUMAR AE/TC/KLKR 9491039214
26 K. HEMA KUMAR AE/TC/CTR 9491039215
27 S. NAVEENKUMAR REDDY AAE/TC/GTY 9491063315
28 G. PRAVEEN KUMAR AE/TC/RGT 9491073856
29 S.Md. SHAM SHO JOHA AE/TC/ATP-II 9440576684
30 K. SURESH KUMAR AE/TC/SSLM 8330929826
31 R. RAMESH AE/TC/NNR 8331010349
32 S. NAGALINGA CHARI AE/TC/CKP 8331010351
33 P. SRILAKSHMI  AE/TC/CTR 8331010352
34 S. RESHMA BANU AE/TC/NDL 8332802483
SE/Construction/Kurnool
1 T Gowri shankar SE/TLC 9440907161
2 K.Y.Sreeramudu ADE/TLC/Tech 9491043216
3 Uma Maheswar AE/T/TLC 9490610191
4 S Md Basha AE/T2/TLC 9491030423
5 L.Krishnam naidu EE/TLC 9440811139
6 Sharif miah AE/Tech 9490154330
7 H.Ganganna ADE/TLC 9490610188
8 B.Mohan                    AE/TLC 9490610192
9 Subhachandra Goud ADE/TLC 9440817041
10 Sasibushan ADE/TLC 9440817039
11  K Siva Kumar                             AE/Stores 9490154335
12 P.L.Prakash                          AE/TLC 9490154331
13 T.S.V.S.Siva kumar                             AAE/TLC 9490154332
14 Manjunath AE/TLC 8331874825
       
  EE/CIVIL /Kurnool
       
1 Narasima Kumar EE/CIVIL/TLC 9440817365
2 KYJ Krishna Reddy ADE/CIVIL 9490154004
3 K.Sreenivas AE/CIVIL 9491060858
4 Jyothi                      AE/CIVIL 9491060860
5 Srilatha                               AE/CIVIL 9490154019
                     EE/TLC/ANANTAPUR
1 P.Ravindra Reddy EE/TLC/ATP 9490610185
2 M.Madusushan ADE/TLC 9440817040
3 Y.S.Guose peeran sahed ADE/TLC 9440817038
4 M.Bheemeswara prasad ADE/TLC 9490610187
5   ADE/TLC 9490610186
6 Y.Bilan basha AE/TLC 9440680315
7 S.Nagesh AE/TLC 9440680313
8 Vishnu kumar AE/TLC 9490154336
9 Ravindra AE/TLC 9490154336
10 Naveen kumar AE/TLC 9491030327
11 Srinivas mohan AE/TLC 9491030415
12 B.Suresh babu AE/TLC 9490610190
13 B.Kalpana AE/TLC 9490610189