ANNEXURE (List of CUG mobile Numbers with names in Vizag Zone)
Sl.No. Name of the Employee                                              Sarva Sri / Smt Designation Official CUG                           Mobile Number Remarks
1 P.Surya Chandram. Chief Engineer/Vizag Zone  9440811199  
2 I.T.John DE/Techl./Zone/Visakhapatnam  7382933281  
3 Ch.Suryanarayana Murthy SAO/Vizag Zone/VSP. 9490611956  
10 P.Prabhakar Rao AS/Vizag Zone/VSP 9490155008  
4 Ch.Swarna Latha ADE/O&M/Vizag Zone/VSP 9490155001  
5 V.Latha ADE/Techl/Vizag Zone/VSP 9490155002  
6 B.T.Ganesh AE/O&M.1/Vizag Zone/ VSP 9490155003  
7 M.Anusha Reddy AE/O&M.2/Vizag Zone/ VSP 9490155004  
8   AE/Techl 1/Vizag Zone/VSP 9490155005  
9 K.Purnima Priyanka AE/Techl 2/Vizag Zone/VSP 9490155006  
11  Krishna Rao AAO/Vizag Zone/Visakhapatnam  9491030140  
12 Y.Prathap Reddy SE /OMC/ Srikakulam 8332959991  
13 B.M.V.Subhramanyam DE/ Transmission/SKLM 7382933282  
14 B.R.N.Satyannarayana DE/ O&M/ Srikakulam 7382933285  
15 S.Krishnam Raju DE /MRT& Transf /Srikakulam 7382933284  
16 M.Srinivasa Rao (FAC) EE /Construction/ Srikakulam 9491045416  
17 T.V.S.Naga Raju A.O  O/o SE/OMC/SKLM 9491139609  
18 S. Manmadha Rao ADE/ Lines/ Tekkali 9440810919  
19 L.Hari ADE /MRT/ Tekkali 9491049356  
20 Y.Sathish Kumar ADE /M/ Tekkali 9491045337  
21 M.Srinivasa Rao ADE /TLC /Lines-II  /Srikakulam 9440817027  
22 B.Srinu Babu AAE/ TLC/ Srikakulam 9490155044  
23 N.Suresh Kumar AE/ TLC/ Srikakulam 8332957618  
24 N.Ravi Kumar AE /TLC/ Srikakulam 9490155045  
25 N.Ravi Kumar AE/ T, O/o EE/Construction/ SKLM (FAC) 9491030735  
26 B.Dhayal AE /M/ Pydibhimavaram 9490155099  
27 G.Laxminarayana AE/ M /Chilakapalem 9490155060  
28 O.Srinivasa Rao AE /M /Palakonda 9490155069  
29 Sairabhanu AE/ M /Tekkali 8331010389  
30 P.V.Ganesh AE/ M /Pathapatnam 9490155072  
31 S.Bhaskar Rao AE/ M/ Palasa 9490155070  
32 P.V.Ganesh AE/ M/ Ichapuram (FAC) 9490155063  
33 S.Thrinadh AE /Lines1 /Tekkali 9490155097  
34 Y.Rahul AE/ Lines 2 /Tekkali 9491047033  
35 M.Seshagiri AE /MRT /Tekkali  9491030736  
36 S.Narayana Murthy SE/ OMC/ Vizianagaram 8332975616  
37 B.S.N.Reddy EE/Construction/Vizianagaram 7382833287  
38 M.Christopher DE /MRT&Transf/Vizianagaram 7382933288  
  M.Hari Prasad AE/T O/o SE/OMC/VZM    
11 A.R.C.M.Naidu AO/Vizag Zone/Visakhapatnam  9491030140  
39 J.Venkateswara Rao ADE/TRE/VZM&SKLM 9440811209  
40 P.V.G.Chandra Sekhar AE/TRE/VZM&SKLM 9491048860  
41 B.Srinivas AEE/TLC/Vizianagaram 9440817023  
42 Y.Srinivas AE/TLC/Vizianagaram 9490155031  
43 T.Vijaya Bhaskar  AE/TLC/Vizianagaram 9490155032  
44 R.Murali AE/TLC/Vizianagaram 9490155033  
45 B.Venkatesh ADE/Lines/Garividi 9440811204  
46 R.A.Nayak ADE/MRT/Vizianagaram 9440811207  
47 B.Jagannadha Rao AAE/MRT/Vizianagaram 9490155101  
48 G.V.Ramana DE/O&M/Garividi 9440811189  
49 P.Narasimha Prathap AE/T/Garividi 9490155056  
50 U. Prabhakar ADE/M/Garividi 9440810994  
51 B.Santosh Kumar AE/M/Garividi (FAC) 9490155081  
52   AE/Lines1/Garividi 9490155090  
53 G.Rama Devi AE/M/Bobbili 9490155059  
54 K.Rajani Kumari AE/M/Parvathipuram 9490155071  
55 A.Suresh Babu AE/M/Vontithadi 9490155077  
56 B.Chandra Sekhar AE/M/T.B.Vara 9490155076  
57 M.Hari Prasad AE/M/Kothavalasa 9490155066  
         
59 S.V.R.Krishna Mohan SE/OMC/VSP  9440811184  
60 Ch.Vara Prasad DE/Transmission/VSP  9491030343  
61 N.Sree Latha ADE/Techl/TL&SS/VSP 9490155050  
62 K.Vaasanthi AE/Techl/TL&SS/VSP 9490155052  
63 J.Uma Maheswara Rao AE/O&M/TL&SS/VSP 9490155053  
64 S. Siva Rama Krishna DE/O&M/GWK  9440811188  
65 R.Padma AE(T)//TL&SS/ Gajuwaka 9490155156  
66 B.V. Srinivas DE/MRT&Transf/VSP  9440811190  
67 I.V.Anna Purna AE(T)/MRT/TL&SS/VSP 9490155054  
68 N.Srinivasa Prabhu ADE/MRT/Visakhapatnam 9440811205  
69 V.V.R.T.Jagannadha Rao ADE/L/UpperSileru 9440811200  
70 G.Rambabu ADE/L/GWK (FAC) 9440811201  
71 K.V.J.Krishna Murthy ADE/HOTLINES/GWK  9440811203  
72 G.Mohan Prakash ADE/TRE/VSP  9440811206  
73 N.Phalguna Rao ADE/M/VSS 9440810991  
74 P.Suribabu ADE/M/Pendurthy 9440810992  
75 G.Rambabu ADE/M/GWK  9440810995  
76 K.L.Ravi kumar ADE/M/Dairy Farm 9440810996  
77 J.B.Premchandh ADE/M/Parawada 9440817397  
78 Ch.Vidya Sagar Babu ADE/M/Gangavaram Port 9440817396  
79 P.Visalakshi AE/M/132KV/Anandapuram 9490155057  
80 S.Param Jyothi AE/M/132KV/Araku 9490155058  
81 T.Srinivas AE/M/132KV/Common Point 9490155061  
82 T.N.V.S.Prasad AE/M/132KV/DGNP 9490155062  
83 P.Nanji AE/M/132KV/Koruprolu (I/C) 9490155065  
84 S.Appal Raju AE/M/132KV/Kasimkota 9490155064  
85 B.Suresh AE/M/132KV/ Nakkavanipalem SS 9490155067  
86 V.Murali Krishna AE/M/132KV/ Nawal Wharf 9490155068  
87 Y.V.Krishna Rao AE/M/132KV/ Port 9490155073  
88 K.R.Lakshmi AE/M/132KV/Payakaraopeta 9490155074  
89 P.Naveen AE/M/132KV/ Simhachalam 9490155075  
90 Ch.Madhuri AE/M/220KV/VSS 9490155078  
91 Ch.Prabhakar Rao AE/M/220KV/ Dairy Farm 9490155079  
92 J.Rama Kumar AE/M/220KV/ Gajuwaka 9490155080  
93 M.V.Murali Krishna AE/M/220KV/ Parawada 9490155082  
94 B.Anupama AE/M/220KV/ Pendurthy 9490155083  
95 S.Samyulu AE/M/220KV/ Brandix 9491030407  
96 J.Venkateswara Rao AAE/M/ Gangavaram Port SS 9491030408  
97 V.Swetha AE/M/VSEZ/(DUVVADA) 7382625519  
98 G.V.N.Siva Kumar AE-1/Hot lines/GWK 9490155085  
99 P.Mohan Rao AE-2/Hot lines/GWK 9490155087  
100 P.Venkteswara Patrudu AE/L/Araku 9490155088  
58 P.V.L.G.N.Sastry AE/L/T.B.Vara 9490155096  
101 M.Ramesh Kumar AE/L/Gajuwaka 9490155089  
102 P.Nanji AE/L/Koruprolu 9490155091  
103 K.Ramakrishna AE/L/Narsipatnam 9490155092  
104 A.Srinu AE/L/Pendurthy 9490155093  
105 P.Dharma Rao AAE/L/Simhachalam 9490155095  
106 K.Ramakrishna AE/L/Upper Sileru 9490155098  
107 S.Sanjeeva Rao AE/TRE/TL&SS/VSP 9490155102  
108 G.Appala Naidu AE-1/MRT/  TL&SS/VSP 9490155103  
109 M.L.Narasimham AO/TL&SS/VSP 9490155105  
110 R.Sricharan DE/O&M/Pendurthy  9491045260  
111 B.Ragini AE(T)/TL&SS/Pendurthy 9491047026  
112 J.Krishna Murthy ADE/Lines/Simhachalam 9440811202  
113 R.Venugopala Rao ADE/HotLines-II/Pendurthy 9491045263  
114 G.Ravi Kumar AE/Hot lines/GWK 9490155086  
115 A.Chandra Rao ADE/L/Pendurthy 9491049357  
116 N.Veeranjaneyulu ADE/MRT/Pendurthy 7382296890  
117 K.Suresh AE/MRT/ TL&SS/Pendurthy 9490155104  
118 G.Linga Raju SAO/TLC/Visakapatnam 9490611961  
119 T.V.S.Nagaraju AAO/TLC/Visakapatnam 9490155026  
120 B.Indira Priya Dharsini AE T 1 O/o SE/TLC/VSP 9490155024  
121 K.Rajeetha AE T 2 O/o SE/TLC/VSP 9490155025  
122 G.V.Prasanthi AE T-3 O/o SE/TLC/VSP 9491067091  
123 D.V.Krishna Rao  EE/Construction/Visakhapatnam 9440811195  
124 A.Rupavani AE/T/EE/TLC/VSP 9490155027  
125 N.Suresh AEE/TLC/L-1/VSP 9440817022  
126 B.Haranadh Rao AEE/TLC/SS/VSP 9440817024  
127 R.Satyaveni AEE/TLC Stores/Gajuwaka 9440817025  
128 Vacant AE-1/TLC/M/GWK(AE/TRE/SKLM&VZM) 9490155036  
129 D.Sankar Rao AE-1/TLC/L-1/VSP 9490155028  
130 Ch.Naresh AE-2/TLC/L-1/VSP 9490155029  
131 K.Subrahmanyam AE-3/TLC/L-1/VSP 9490155030  
132 Vacant AE-1/TLC/SS/VSP 9490155034  
133 S.Rajeev Kumar AE-2/TLC/SS/VSP 9490155035  
134 P.Chandra Mohan AE-2/TLC/M/Gajuwaka 9490155037  
135 Rabeeah AE-3/TLC/M/Gajuwaka 9490155038  
136 B.Shyam Prasad SE/TL&SS/RAJAHMUNDRY 9440811183  
137 Y.Pullaiah ADE/T/TL&SS/RJY 9490155107  
138 A.S.R.Murthy AO/TL&SS/RJY 9490155110  
139 Vacant PO/TL&SS/RJY 9490155111  
140 M.Pradeepa AE-1/T/RJY 9490155108  
141 M.Sudha Sagar AE-2/T/RJY 9490155109  
142 Hemalatha AE-3/T/RJY 8332959984  
143 E.Srinivasa Rao DE/TL&SS/Bommuru 9440811187  
144 A.Sateesh Kumar AE/T/Bommuru 9490155113  
145 Ch. Vijay Kumar  DE/MRT&Transf/RJY 9440811193  
146 Rathnaprabha AE/T/MRT/RJY 9490155149  
147 A.V. Ramana DE/TL&SS/Kakinada 9440907267  
148 P.Anusha AE/T/Kakinada 8331010388  
149 K.Vijaya Kumar ADE/M/Bommuru 9440810997  
150 Vacant ADE/L/Bommuru 9440811197  
151 K.Sivalinga Kumar ADE/MRT/Bommuru 9440811198  
152 T.V.Ramana ADE/TRE/RJY 9491049364  
153 T.Srinivasa Rao ADE/MRT/TLC/RJY (ADE/TRE/ELURU) 9440811208  
154 V.Satyanarayana AE/MRT(EHT) / RJY (AE/TRE/ELURU) 9490155153  
155 S.Venkateswaralu ADE/HotLines/Vemagiri 9440817398  
156 B.Suresh Kumar ADE/HotLines/Vemagiri (VJA) 9491067458  
157 K.J.V.Sudeer Kumar ADE/M/SSS 9440817395  
158 K.V.Ramana ADE/M/Kakinada 9440810993  
159 M.Guruva Rao ADE/L/Kakinada 9491049369  
160 Parandamaiah ADE/MRT/Kakinada 7382294420  
161 Rohini Kumar ADE/HVDC/Mothugudem 7382937419  
162 R.Ramesh Babu AE/M/Amalapuram 9490155114  
163 T.Madhu Lavanya AE/M/MalliahPeta. 9490155115  
164 G.Balaram AE/M/Razolu 9490155116  
165 I.Thrinadha Rao AE/M/Bommuru 9490155117  
166 Yehushuva AE/M/Rampachowdavaram 9490155118  
167 M.Jagadeesh AE/M/Peddapuram 9490155119  
168 Prakash Rao AE/M/Ramachandrapuram 9490155120  
169 Subba Rao AE/M/SSS 9490155121  
170 N.Vijaya Kumar AE/M/Kakinada 9490155142  
171 Nageswara Rao AE/M/HVDC/Mothugudem 9490155143  
172 R.V.V.SATYANARAYANA AE/M/RajaNagaram. 9491045340  
173 K.NARENDRPRASAD AE/M/Editha 9491060862  
174 Y.RAMCHANDRA RAO AE/M/RVK 7382296894  
175 G.V. VENKATESWARLU AAE/M/Silk Road Sugars (FAC) 7382625516  
176 N. BHAGAVAN AE/M/Kothapeta 8332959983  
177 G.V. VENKATESWARLU AAE/M/PrathapNagar 9491458654  
178 GANESH AE/M/PithaPuram. 9490959427  
179 Vacant AE/EHT/L/Mothugudem 9490155144  
180 B.Simhachalam AE/EHT/L/Kakinada 9490155145  
181 K.Ch.Abbulu AE-1/EHT/L/Bommuru 9490155146  
182 S.Ramesh AE-2/EHT/L/Bommuru 9490155147  
183 P.D.D.B.Prasad AE/EHT/L/Kakinada 9490155148  
184 K.SIVARAM KRISHNA AE/TRE/Rajahmundry. 9490155151  
185 P.KRANTHI KUMAR AE-1/MRT/Bommuru 9490155154  
186 O.HARI PRASAD AE-2/MRT/Bommuru 9490155155  
187 A.SRINU BABU AE-1/HotLines/Vemagiri 9490155015  
188 B.MOHAN AE-3/HOT/L/Vemagiri 9490155017  
189 T.Manohar Rao EE/Construction/RJY 9440811194  
190 K.Murali Prasad AE/T/Construction/RJY 9490155039  
191 M.Bharath Lom AAO/TLC/RJY 9490155047  
192 S.V.Ranga Rao AEE/TLC SS/RJY 9440817028  
193 G.V.Ramakrishna Rao AEE/TLC Lines/RJY 9440817026  
194 R.S.Radhakrishna AEE/TLC Stores/Bommuru 9440817029  
195 K.Gopikrishna AE/INDOOR/TLC Stores Bommuru 9490155049  
196 K.Gopikrishna AAE/OUTDOOR/TLC Stores Bommuru 9490155048  
197 U.Krishna (P.Ashok) AE/LINES-1/TLC/RJY 9490155040  
198 P.Ashok AE/LINES-2/TLC/RJY 9490155041  
199 P.Ashok AE/LINES-3/TLC/RJY 9490155042  
200 Md.Alisha AE/SS-1/TLC/RJY 9490155046  
201 G.Sridhar AE/SS-2/TLC/RJY 9491063190  
202 D.V.V.Ramesh AE/SS-3/TLC/RJY 9491074167  
203 B.Rajendra Kumar SE/OMC/ELURU 9440817644  
204 P.Srinivasa Rao ADE/Tech, O/o SE/OMC/ELR 9492099826  
205 V.Satyanarayana AE/Tech, O/o SE/OMC/ELR 9492099836  
206 V.Rambabu DE/Transmission/Eluru 9441817974  
207 A.Guru Babu DE/MRT&Transf/Eluru 9440810295  
208 E. Srinivasa Rao EE/Construction/Eluru 9441817983  
209 K.V.Satyanarayana Murthy AO/OMC/Eluru 9490060656  
210 K.Satyanarayana DE/TL&SS/Nidadavolu 9440811186  
211 A.Nukaraju AE/T/TL&SS/Nidadavolu 9490155112  
212 M.Narasinga Rao ADE/M/Bhimadolu 9440810998  
213 B.Ramakrishna ADE/LINES/Bhimadolu 9491049365  
214 Y.Sreekanth ADE/M/KamavarapuKota 9491061020  
215 V.S.R.Murthy ADE/M/Bhimavaram(UNDI) 9491030139  
216 P.Madhu Bhaskar ADE/M/Nidadavolu 220KV 9440817399  
217 Ch.S.Subramanyam ADE/L/Nidadavolu 9440810999  
218 B.Praneeth ADE/MRT/P.T.Palli 9440811196  
219 Y.Narayana Reddy ADE/MRT/Nidadavolu 9491049363  
220 V.Mahesh Prasad AEE/TLC/Nidadavolu 7382294423  
221 A.Vishnu Shyam AE/TLC/Nidadavolu 8985967585  
222 G.V.Srinivas AE/M/Chintalapudi 9490155122  
223 Ch.Sai Babu AE/M/Eluru 9490155123  
224 Y.Anusha AE/M/JangareddyGudem 9490155124  
225 K.V.Swathi AE/M/Kamavarapu Kota(132KV) 9490155125  
226 N.V.Srinivas AE/M/Nalla Jerla 9490155126  
227 Y.Rama Mani AE/M/Bhimadolu 9490155127  
228 D.Muralikrishna AE/M/P.T Palli 9490155128  
229 G.V.Ramakrishna AE/M/Padavegi 9490155129  
230 G.Rakesh Babu AE/M/Kamavarapu Kota(220KV) 9490155130  
231 A.V.K.Aacharyulu AE/M/Bhimavaram(132KV) 9490155131  
232 K.Surya Aravinda AE/M/NarasaPuram 9490155132  
233 B.Rajakumar Babu AE/M/Bhimavaram(220KV) 9490155133  
234 Ch.Vijaya Kumar AE/L/Bhimadolu 9490155134  
235 P.Srinivasa Rao AE/L/Nidadavolu 9490155135  
236 A.Haridra Babu AE/M/Kovvuru 9490155136  
237 Vacant AE/M/Nidadavolu(132KV) 9490155137  
238 M.Ammi Raju AE/M/Saggonda 9490155138  
239 B.Naga Suchitra AE/M/Tanuku 9490155139  
240 N.Suresh AE/M/Nidadavolu(220KV) 9490155140  
241 P.M.G.Gopal AE/M/Penugonda 8333994042  
242 G.Venkateswara Rao AE/MRT/P.T.Palli 9490155150  
243 Vacant AE/L 2/Bhimadolu 9491063457  
244 K.V.S.R.Prasada Rao AE/MRT/Nidadavolu 9491049366  
245 G.Bhimeswara Rao SE/400KV O&M/VSP 9440810988  
246 V.Anuradha DE/O&M/Kalapaka 9440811191  
247   DE/MRT/400KV/VSP 9440811192 Post diverted
248 Vacant AE/T,O/o SE/O&M/Kalapaka 9490155022  
249 A.Shirisha AE/T,O/o DE/O&M/Kalapaka 9440680293  
250 G.Ranga Rao AAO/400 KVSS Kalapaka 8333818128  
251 P.Ranga Rao ADE/O&M/Kalapaka 9440810990  
252 H.Muralidhar ADE/MRT/Kalapaka 9440810989  
253 K.Srinivasa Rao ADE/Lines/Kalapaka 9440810918  
254 Vacant AE/Maintenance-I/Kalapaka 9490155018 Deactivated
255 G.Simhachalam AE/Maintenance-II/Kalapaka 9490155019  
256 B.Naveen Ganapathi AE1/MRT/Kalapaka 9490155021  
257 M.Ramya Priya AE2/MRT/Kalapaka 9490155022  
258 S.Chinnna Rao AE/LINES-1/Kalapaka 9490155020  
259 S.Rajesh AE/LINES-2/Kalapaka 7382625518  
260 B.V.Ramana Murthy DE/O&M/Vemagiri 9440810924  
261 Swathi  AE/T,O/o DE/O&M/Vemagiri 9491067093  
262 P.N.V.S.Prathap ADE/O&M/Vemagiri 9440890926  
263 V.L.V.V.S.Naryana Reddy ADE/LINES/Vemagiri 9490155051  
264 Vacant AE/M-1/Vemagiri 9490155014  
265 Satyanarayana AE/M-2/Vemagiri 7382294421  
266 G.Venkatesh AE/LINES-1/Vemagiri 9491043222  
267 Vacant AE/LINES-2/Vemagiri 9491043223  
268 Vacant ADE/MRT/Vemagiri 9440810927  
269 Srinivasa Rajesh AE/MRT 1/Vemagiri 9490155013  
270 Praveen AE/MRT 2/Vemagiri 7382294410  
271 K.Ch.Bhavani Sankar SE/400KV CONSTRUCTION/VSP 9440811185  
272 P.Prasad Rao ADE/T/O/o SE/TLC/VSP 9490155023  
273 Y.Appa Rao EE/400KV/Construction/Garividi 7382933289  
274 P.Vijaya Mohan EE/400KV/Construction/Rajahmundry 9440811029  
275 G.Srinivasa Rao AE/T/O/o EE/400KV/RJY 9491030403  
276 M.Ravi Kumar AEE/400KV/Rajahmundry 9440817636  
277 T.Balaram AE /400KV/Rajahmundry 8331011986  
278 Ch.Ramesh AE /400KV/Rajahmundry 9490154080  
279 M.Sandeep Kumar AE 4/400KV/Rajahmundry 8331011987  
280 A.Krishna Reddy AEE/400KV/Rajahmundry 9491074162  
281 Ch.Praveen Reddy AE/400KV/Rajahmundry 7382937418  
282 Muralidhar ADE/400KV/Stores/Kadiam 9440817638  
283 B.Rajesh ADE/400KV/Construction-1/Garividi  8331019184  
284 A.Srinivasu ADE/400KV/Construction-2/Garividi  9491021205  
285 P.Siva Kumar Raju AE/400KV/Construction/Garividi 9490155043  
286 J.Bhanu Murthy Naidu ADE/400KV/RJY (Brandix ADE/M) 9491049368  
287 V. Kumara Swamy SE/CIVIL/VISAKHAPATNAM 9440811019  
288 D.Nageswara Rao AEE/T, O/o SE/CIVIL/VSP 9490154051  
289 T.V. Krishna Rao EE/CIVIL/Visakhapatnam 9440811016  
290 J.Sai Lakshmi Devi AE/T,O/o EE/CIVIL/Visakhapatnam 9490154049  
291 G.V.V.Subramanya Kumar AEE/CIVIL/TLC/Visakhapatnam 9490154042  
292 Ch.Kondala Rao AE/CIVIL-1/TLC/Visakhapatnam 9490154048  
293 V.Malathi AE/CIVIL-2/TLC/Visakhapatnam 9490154045  
294 A.Suresh Babu AEE/CIVIL/VZMSKLM 8332959987  
295 K.Vijaya Lakshmi AE/CIVIL/TLC/VZM 9491074197  
296 P.Manohar AE/CIVIL/SKLM 9491074196  
297 M.K.K.Jagadeesh Kumar AEE/CIVIL/O&M/Visakhapatnam 9490154043  
298 S.V.Ramana Rao AE/CIVIL/O&M/Visakhapatnam 9490154046  
299 E.Ramakrishna AEE/CIVIL/S&I/Visakhapatnam 7382294417  
300 D.Devendra Babu AEE/CIVIL/ZONAL OFFICE/VSP 8331018860  
301 K.Srinivas EE/CIVIL/Rajahmundry 9440817368  
302 V.V.V.S.S.Kanakam AE/T, O/o EE/CIVIL/RJY 9490154044  
303 M.R.K.Reddy AEE/CIVIL/TLC/Rajahmundry 9440817370  
304 D.Kishor Kumar Raja AE/CIVIL/Rajahmundry 9490154052  
305 R.Suresh Babu AAE/CIVIL/Rajahmundry 9490154054  
306 I.Sivaji AEE/CIVIL/O&M/Rajahmundry 9440817369  
307 M.Devanandam AE/CIVIL/O&M/Rajahmundry 9490154053  
308 A.Ravi Kiran AEE/CIVIL/O&M/Nidadavolu 9491030748  
309 G.Priya Dharsini AE/CIVIL/O&M/Nidadavolu 9490154050  
310 Shaik Shahul EE/400KV/ CIVIL/Visakhapatnam 7382933291  
311 M.Surendra Kumar AEE/CIVIL/400KV/Rajahmundry 9440817083  
312 M.Ganeswara Rao AAE/CIVIL 1/400KV/Rajahmundry 9491043211  
313 P.Praveen Kumar AE/CIVIL 1/400KV/Rajahmundry 9491030117  
314 K.Palachandra Prasad SE/Telecom/Visakhapatnam 9493124544  
315 D.Laskshunnaidu ADE/TECH,O/o SE/Telecom/VSP 9493124498  
316 P.M.L.Narayana A.O/Telecom/Visakhapatnam 9491047038  
317 Kshama Maiti AE/TECH, O/o SE/Telecom/VSP 9491053455  
318 Bh.Prasad Reddy DE/TELECOM/Visakhapatnam 9440811011  
319 G.Naga Nirmala AE/TECH, O/o DE/Telecom/VSP 9490153017  
320 V.Muralidhar Das ADE/Telecom/Gazuwaka 9440817048  
321 P.Jayaramakrishna AE/Telecom/Gazuwaka 9490153018  
322 S.Kiran Babu AAE/Telecom/Pendurthy 9491063314  
323 P.Rami Naidu ADE/Telecom/Kalapaka 9440817066  
324 Y.Gowri Lakshmi AE/Telecom/Kalapaka 9440817853  
325 J.Madhu Priya Devi ADE/Telecom/Garividi 9440817067  
326 M.Kiran Kumar AE/Telecom/Garividi 9491053453  
327 P.Mahesh AE/Telecom/T.B.Vara 9491053452  
328 D.Rangaiah ADE/Telecom/Srikakulam 9440817080  
329 R.Venkataramana AE/Telecom/Srikakulam 9491053454  
330 S.Mohan Rao DE/Telecom/Rajahmundry 9440817693  
331 B.V.Rama Lakshmi AE/TECH, O/o DE/Telecom/RJY 9490153015  
332 K.Sridhar ADE/Telecom/Vemagiri 9440817046  
333 S.Thanulatha AE/Telecom/Vemagiri 9491053464  
334 N.Satyanarayana Reddy AE/Telecom/Kakinada 9490153019  
335 Y.Subba Rao ADE/Telecom/Bommuru 9440817064  
336 T.C.Sharmila AE/Telecom/Bommuru 9490153016  
337 Ch.Mamatha AE/Telecom/Lower Sileru 9491053458  
338 A.Lokanadh ADE/Telecom/Eluru 9440817063  
339 N.Priyanka AE/Telecom/Eluru 9490149899  
340 M.Jaya AE/Telecom/Nidadavolu 9491053457